Często bywa tak, że na skutek zdarzeń losowych lub niefortunnego zbiegu okoliczności nie udaje się nam spłacić swoich bądź nabytych zobowiązań. Mijają lata, a powstały dług rośnie wielokrotnie i staje się przedmiotem handlu, co w przeważającej liczbie przypadków doprowadza do zmiany wierzyciela. Chętnych na kupno jest wielu, przeważnie ich nabywcami są firmy windykacyjne. W tym momencie najczęściej zaczynają się „schody”…Niniejszy wpis poświęcony został właśnie ich niektórym metodom działania oraz czy można się przed tym bronić.

Etap I – uprzejmości

Na początku zostaniesz poinformowany o zmianie wierzyciela. Ponadto o wspaniałych możliwościach w jakich możesz spłacić swoje zadłużenie. Jest dość miło, „cuda, wianki”, nie sposób odnieść wrażenia że zrobią dla Ciebie wszystko by spłata była jak najmniej uciążliwa.

  • błąd pierwszy – zgoda na zapłatę bez uprzedniej konsultacji z prawnikiem (np. skutkujący spłacaniem długu, który był już przedawniony),
  • błąd drugi – wykonanie telefonu, wysłanie emaila itp. (dajesz w ten sposób dodatkowy namiar na siebie i wkrótce przekonasz się, że zostanie wykorzystany jako dodatkowa forma nie chcianego kontaktu)

Etap II – pozew do Sądu

Jeżeli nie reagujesz na otrzymywaną korespondencję, lub wprost odmawiasz zapłaty, firma windykacyjna decyduje się na złożenie pozwu na podstawie którego Sąd wydaje nakaz zapłaty. Pamiętaj, nie musisz się na to godzić. Często powództwo można w bardzo łatwy sposób oddalić. Sprawdź czy dług nie jest już przedawniony, a przede wszystkim odbieraj całą korespondencję. To niezmiernie ważne albowiem w społeczeństwie panuje niczym nieuzasadniony mit, że nie odbieranie listów z Sądu jest receptą na wszystko, nic bardziej mylnego raczej anty-receptą i początkiem problemów…

Etap III – rozstrzygnięcie Sądu

Sąd rozstrzygnie sprawę w zależności od tego czy podejmiesz się obrony, czy też nie.

W drugim przypadku sprawa zakończy się na wydanym nakazie zapłaty, który po uprawomocnieniu się stanowić będzie tytuł egzekucyjny. Po jego otrzymaniu wierzyciel skieruje sprawę do Komornika, wówczas może na dobre rozpocząć się nasz życiowy dramat. W zależności od wysokości długu, należy w najgorszym przypadku spodziewać się licytacji posiadanych ruchomości i nieruchomości.

Gdy nie zamierzasz odpuścić i chcesz walczyć o swoje, wówczas Sąd będzie musiał rozpatrzyć sprawę na podstawie całego przedłożonego materiału dowodowego i wydać wyrok. W przypadku zgłoszenia zarzutu przedawnienia roszczenia (a mało który z długów będących w posiadaniu firm windykacyjnych takim nie jest) powództwo zostanie oddalone, co mówiąc kolokwialnie oznaczać będzie, że nie musimy spłacać owego zadłużenia i możemy spać spokojnie…

Etap IV - nękanie

Hmm, niekoniecznie. Postawiony wielokropek nie znajduje się tam przez przypadek. Firmy windykacyjne często nie zrażają się sytuacją, iż Sąd oddalił ich powództwo. Nie przeszkadza im to w dalszym dochodzeniu długu poprzez natarczywą i długotrwałą korespondencję. Nękanie przybiera różne formy np. listownie, telefonicznie, zapowiedziami wizyty windykatora w miejscu zamieszkania, wpisania długu do któregoś z rejestru dłużników itp. W jakim celu podejmowane są takie działania, mimo nie dysponowania tytułem wykonawczym? Wiele osób, dla „świętego spokoju” im zapłaci, wiedzą o tym doskonale, dlatego nie zważając na nic będą wywierać owe naciski latami, a po Twojej śmierci nie odpuszczą także spadkobiercom.

Jest na to rada, możesz się przed tym bronić! Nie jesteś skazany na wieczne nękanie, które z całą pewnością odbija się na Twoim zdrowiu. Zbieraj całą otrzymywaną dokumentację, zapisuj daty i godziny rozmów telefonicznych. Firmy windykacyjne muszą liczyć się z tym (i zapewniam że mają to wkalkulowane), że naruszając nasze dobra osobiste narażają się na powództwo o ich ochronę i zapłatę stosownego zadośćuczynienia.

Konkluzja:

Stary dług?

Nakaz zapłaty?

Nękanie przez firmę windykacyjną?

Tani i skuteczny prawnik?

Czytając powyższe odniosłeś wrażenie, że piszemy o Tobie? – zapraszam na bezpłatną konsultację na umówionym spotkaniu lub online.

Aktualności

Skontaktuj się z nami

tel
tel. 661 114 646

mail
e-mail: biuro@szymczak-kancelaria.pl
porady online

mail
ul. Kopernika 5/5
88-400 Żnin