Kancelaria ma swoją siedzibę w niewielkim miasteczku, co sprawia, iż skorzystanie z naszych usług przez przedsiębiorstwa z większych miast okazuje się dla nich bardzo korzystne finansowo. Utrzymanie kancelarii w większych aglomeracjach generuje tym podmiotom bardzo wysokie koszty, które następnie muszą ponieść ich klienci. W dobie elektronizacji i internetu, obsługa przedsiębiorstw na odległość okazuje się nie tylko tańsza, ale i bardziej efektywna, aniżeli sporadyczne spotkanie, których również nie wykluczamy. Dodatkowo przedsiębiorstwa, które nawiązują z nami stałą współpracę obsługiwane są na znacznie lepszych warunkach finansowych.

Zapraszamy również do skorzystania z naszych usług Klientów indywidualnych. Obalamy mit, iż skorzystanie z pomocy radcy prawnego to ogromny wydatek, przez co większość osób popełnia błąd próbując załatwić swój problem samodzielnie lub rezygnuje ze swoich roszczeń.

Stosowane są następujące systemy rozliczeń dla firm i klientów indywidualnych:

Godzinowe:

Często stosowany i popularny system rozliczeń, gdzie wynagrodzenie liczone jest za każdą przepracowaną godzinę, według wcześniej ustalonej stawki. Po wykonanym zleceniu Klient otrzymuje wykaz przeprowadzonych czynności i czas ich trwania.

Zryczałtowane:

  • za stałą obsługę prawną
    Stała i ustalona stawka miesięczna za nieograniczoną lub wyrażoną liczbą dni/godzin obsługę prawną. Pozwala to na optymalizację kosztów Klienta, których wedle swoich potrzeb ma zapewnioną pomoc prawną jak i ponosi przy tym niższe koszty, aniżeli wynikałoby to ze zwykłej stawki godzinowej.
  • za prowadzone postępowania sądowe
    Stawka ustalona z Klientem lub wynikająca z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych obejmująca również wszelkie pisma procesowe przygotowywane w toku postępowania w danej instancji. Ustalona zostaje również stawka za reprezentację na poszczególnych rozprawach.
  • za czynności windykacyjne
    Skierowana głównie do podmiotów mających problemy z odzyskaniem należnych im świadczeń wynikających z umowy bądź nie zapłaconej faktury VAT. Metoda rozliczeń sprawdza się najlepiej i jest korzystna dla Klienta w przypadku zakończenia sprawy na etapie przedsądowym poprzez zapłatę przez dłużnika lub doprowadzenia do ugody.

Success fee

Wynagrodzenie obejmujące obniżoną stawkę ryczałtową oraz ustalone z Klientem dodatkowe honorarium procentowe za korzystny wynik sprawy.

Uwaga: Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, mają możliwość ubiegania się o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych jak i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Z racji powyższego zapraszamy do kontaktu, gdyż nie tylko gotówka w portfelu gwarantuje Państwu skuteczną walkę o swoje prawa.

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta prosimy o kontakt. Wstępna konsultacja/zapytanie jest bezpłatna.

Aktualności

Skontaktuj się z nami

tel
tel. 661 114 646

mail
e-mail: biuro@szymczak-kancelaria.pl
porady online

mail
ul. Kopernika 5/5
88-400 Żnin